Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Protocol inzet stewards

Protocol inzet stewards

PROTOCOL V.V. CAPELLE INZAKE INZET STEWARDS

      1.   INLEIDING

      a.   Alle verenigingen uit de Tweede en Derde divisie mannen zijn verplicht bij wedstrijden van
            het eerste elftal een veiligheidscoördinator aan te wijzen. De veiligheidscoördinator moet
            tenminste 18 jaar zijn en als lid van de betreffende vereniging geregistreerd staan.
      b.   De veiligheidscoördinator vervangt de wedstrijdcoördinator* voor zover het werkzaamheden
            betreft die te maken hebben met de veiligheid en beveiliging rondom wedstrijden van het
            eerste elftal.

 

* De wedstrijdcoördinator blijft alle taken uitvoeren conform het gestelde onder punt 7 van het
“ Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2016/2017, met uitzondering van de veiligheid en
  beveiliging rondom wedstrijden van het eerste elftal.

 

        2.  TAKEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

 

        De veiligheidscoördinator:

        a.   Geeft leiding aan de veiligheidsorganisatie en de stewardorganisatie en legt
              verantwoordelijkheid af aan het bestuur;
        b.   Adviseert, stuurt en ondersteunt activiteiten op het gebied van veiligheid en openbare orde;
        c.   Draagt zorg voor bindende en vaste afspraken in overleg met de ketenpartners;
        d.   Draagt zorg voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid, verricht daartoe taken rondom
              wedstrijdorganisatie en de wedstrijd (thuis- en uitwedstrijden);
        e.   Is verantwoordelijk voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de operationele
              veiligheidsorganisatie rondom wedstrijden van het eerste elftal;
        f.    Informeert, indien nodig, de scheidsrechter over de genomen maatregelen.

  
        3.  MAATREGELEN

        a.  Benoeming veiligheidscoördinator

             V.V. CAPELLE heeft Erik den Braber benoemd als veiligheidscoördinator. Erik den Braber is lid van de
             vereniging (NYVB05L).

         b.  Stewards

              De veiligheidscoördinator zal ondersteund worden door een Hoofdsteward en Stewards. Als
              Hoofdsteward is aangesteld Erik den Braber. De Hoofdsteward en Stewards zijn herkenbaar aan
              een gele jas met opdruk Steward. De stewards beschikken over communicatiemiddelen om
              met elkaar in contact te staan. Het aantal stewards bedraagt tussen de 6 en 10 personen.

          c.  Afspraken en instructies van de stewards

               In het Handboek Competitiezaken Amateurvoetbal 2016/2017 zijn in hoofdstuk 1.3
               ordemaatregelen vermeld. Hieronder wordt vermeld welke maatregelen er worden
               verwacht van de stewards bij overtreding van deze ordemaatregelen.

 

Overtreding van de ordemaatregel                             Actie stewards

A. Ongeoorloofd gebruik van alcohol                             Aanspreken en zo nodig verwijderen
B. Gebruik van dranken in glas of blik                            Aanspreken en zo nodig verwijderen
     rondom het veld
C. Toeschouwers binnen de afrastering                         Om laten roepen door de speaker
                                                                                        Aanspreken en zo nodig verwijderen
D. Fotografen/radioverslaggevers die zich                     Om laten roepen door de speaker
     niet op de daarvoor aangewezen                              Aanspreken en zo nodig verwijderen
     plaatsen bevinden
E. Afsteken van vuurwerk                                               Om laten roepen door de speaker
                                                                                        Aanspreken en zo nodig verwijderen
F. Ongewenste spreekkoren                                           Afspraken maken (en/of  
                                                                                        communiceren ) met:
                                                                                        1. de stadionspeaker (eventueel een eigen
                                                                                            speaker voor toespreken aanhang
                                                                                            uitspelende vereniging);
                                                                                        2. het arbitrale trio
                                                                                        3. de aanvoerders van beide verenigingen

       De wedstrijdcoördinator is in dit geval de contactpersoon naar de scheidsrechter.

        4.   CONTACTINFORMATIE

 

Veiligheidscoördinator

Erik den Braber

 

Wedstrijdcoördinator

Jan Philippo

06-14598851

wedstrijdsecretariaat@vvcapelle.nl

 

Voorzitter vv Capelle

Jaap Mastenbroek

06-51294990

voorzitter@vvcapelle.nl

 

Vastgesteld op 18 oktober 2016

Versie 1

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!