Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van vv Capelle kan uitsluitend en alleen schriftelijk worden opgezegd. De opzegging dient voor 31 mei in het bezit te zijn van de secretaris van de vereniging. Indien niet voor 31 mei is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd en dient de volledige contributie voor dat -nieuwe- jaar te worden voldaan. Het opzeggen van het lidmaatschap voor 31 mei dient niet alleen plaats te vinden als wordt gestopt met voetballen, maar ook als wordt overgeschreven naar een andere vereniging.

Lid worden – Senioren

Voor het lidmaatschap voor senioren kunt u het beste contact opnemen met het bestuurslid seniorenzaken, Gerben Kok via secretaris@vvcapelle.nl of het betreffende wedstrijdsecretariaat, Jan Philippo (wedstrijdsecrtariaat@vvcapelle.nl).

Lid worden – Jeugd

Voor het nieuwe seizoen zijn we nog op zoek naar jeugdspelers voor de F en de mini F. Voor de andere jeugdelftallen bestaat er inmiddels een wachtlijst.

Aanmelden via onderstaande procedure is mogelijk, alleen na aanmelding volgt plaatsing op de wachtlijst. Of spelers/nieuwe leden uiteindelijk kunnen worden geplaatst, hangt af van het verloop van bestaande leden en eventuele opzeggingen van het lidmaatschap.

Voor aanmeldingen bij de jeugd gelden de volgende zaken. v.v. Capelle heeft een maximum aantal leden en om iedereen te kunnen laten spelen is een juiste mix qua leeftijdsgroepen gewenst. Daar wij primair kijken om onze talenten uit de eigen jeugdopleiding door te laten stromen naar het eerste elftal wat in de Topklasse speelt kan er natuurlijk altijd talent uit de regio komen en zichzelf aanmelden. Dit onder voorbehoud of enige toezegging op een uiteindelijke plaats in een selectie elftal.

Procedure aanmelding

Om te ervaren of voetbal jouw sport is en v.v. Capelle jouw club is, mag je ter kennismaking een training of selectiewedstrijd meedoen in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Dit na goedkeuring van de technisch jeugdcoordinatoren of de jeugdvoorzitter.

  • Lijkt het uw zoon/dochter leuk, dan kunt u hem/haar via jeugd@vvcapelle.nl aanmelden.
  • Tevens dienen senioren, A-, B-, C- en D-jeugd een pasfoto bij vv Capelle in te leveren.

Overschrijvingsformulieren

Indien je de afgelopen drie jaar bij een andere voetbalvereniging gevoetbald hebt, dien je tevens de volgende spullen in te leveren:

  • Overschrijvingsformulier – te verkrijgen bij VV Capelle – of, indien E of F-pupil, een pupillenverklaring, te verkrijgen bij de vorige vereniging
  • Een ledenmutatiekaart, te verkrijgen bij de vorige vereniging
  • Je KNVB-spelerskaart (vanaf de D-pupillen) te verkrijgen bij de vorige vereniging

KNVB-spelerspas

Spelers die uitkomen in de senioren, A-, B-, C- of D-categorie, dienen te beschikken over een KNVB-spelerspas. Voor aanvraag van deze pas is een formulier verkrijgbaar bij v.v Capelle. Dit formulier dient getekend te worden door de ouders/verzorgers.
Dit geldt niet voor jeugd ouder dan 16 jaar. Zij dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Het formulier ontvangt men na aanmelding.

Procedure mutaties

Mochten er wijzigingen optreden in je persoonlijke gegevens (verhuizingen, gewijzigde (mobiele) telefoonnummers en/of email adressen) vul dan svp een mutatieformulier in. Deze kun je bij v.v. Capelle ophalen in de bestuurskamer. Meld ook bijzonderheden betreffende gezondheidsproblemen, die het voetballen kunnen beïnvloeden, bij de leider/trainer én het wedstrijdsecretariaat.

KNVB-reglementen overschrijving

Voor A-, B- en C-junioren spelend in de categorie A veldvoetbal alsmede D-pupillen uitkomend in de top- en hoofdklasse is altijd overschrijving nodig indien men van club wenst te veranderen. Een overschrijvingsformulier wordt door de nieuwe club geleverd en door de te verlaten vereniging ingevuld en ondertekend. Voor spelers die uitkomen in de zgn. B-categorie is een speciale dispensatieregeling en deze kunnen tijdens het seizoen van vereniging veranderen, mits alle formulieren correct zijn ingevuld en een en ander door het districtskantoor is bevestigd.

A- en B-categorie jeugdvoetbal

Scheiding categorie A en B veldvoetbal
Met ingang van 2003 zijn er voor de categorie B veldvoetbal eenvoudige spelregels ingevoerd. Deze versoepeling van de spelregels binnen categorie B vergemakkelijkt het competitieverloop op dit niveau, maar zal zeer zeker het serieuze karakter van deze competitie niet wegnemen. Tevens wordt hiermee een uniforme landelijke scheiding tussen categorie A en categorie B veldvoetbal gerealiseerd. De spelregels voor categorie A blijven gehandhaafd. Hiermee wordt een meer duidelijke scheiding aangebracht tussen de categorie A en categorie B veldvoetbal.

Categorie A

Voor categorie A gelden géén verruimende maatregelen, maar blijven de reglementen en bestuursbesluiten gehandhaafd. Voor het seizoen gelden voor de categorie A jeugdvoetbal de volgende indeling:

A-, B-, C-junioren vanaf de Ie klasse en hoger;
D-pupillen top- en hoofdklasse.
Tijdens jeugdwedstrijden in de categorie A kunnen geen dispensatiespelers uitkomen.

Categorie B

Dit betreft de elftallen/teams die spelen in de overige klassen.

A-, B- en C-junioren vanaf de 2e klasse en lager;
D-pupillen vanaf de Ie klasse en lager;
Alle E- en F-pupillen;
Alle meiden teams.