Cookie beleid vv Capelle

De website van vv Capelle is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Protocol Anti-disciminatie & Anti -Racisme

Protocol Anti-disciminatie & Anti -Racisme

Voetbalvereniging vv Capelle

P.C. Boutenssingel 1
Capelle a.d. IJssel

PROTOCOL VV CAPELLE TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

I. INLEIDING Met ingang van het seizoen 2016/2017 geldt voor verenigingen uitkomend in de 2e en 3e divisie een licentiesysteem. Eén van de licentievoorwaarden is dat de licentiehouder (de vereniging) anti-racisme beleid heeft opgesteld en toepast. Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde. Discriminatie kan worden omschreven als: ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken. Het onderhavige protocol is gebaseerd op het door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) in nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal opgestelde protocol dat goedgekeurd is door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB. Het protocol beoogt in zijn algemeenheid het antiracisme (en antidiscriminatie) beleid en de daarin toe te passen maatregelen te beschrijven die vervolgens per licentiehouder dienen te worden geconcretiseerd. Hierbij kan elke licentiehouder inspelen op de specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld problemen en/of behoeften) in haar regio.

II. MAATREGELEN Het beleid en de maatregelen van VV CAPELLE tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de nader te noemen maatregelen en acties.

a. Verklaring VV CAPELLE verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke ander vorm van discriminatie zal niet worden getolereerd. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door VV CAPELLE, onder andere door vermelding op haar website en in het programmaboekje van de club.

b. Racisme en discriminatie op Sportpark ‘t Slot VV CAPELLE zal nadrukkelijk racisme en discriminatie op Sportpark ‘t Slot verbieden. De club zal zich er maximaal voor inspannen dat aan eenieder die zich op Sportpark ‘t Slot desalniettemin schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) een toegangsverbod zal worden opgelegd.

c. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie Onverminderd de verklaring als bedoeld onder a., zal VV CAPELLE actief stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Hiertoe zal de club onder andere haar contacten met de media gebruiken en op haar website aandacht besteden aan racisme en discriminatie.

d. Voorwaarde verkrijgen lidmaatschap Als voorwaarde voor het (kunnen) lid worden en blijven van VV CAPELLE zal gelden dat de desbetreffende persoon zich niet schuldig maakt aan racisme en/of discriminatie.

e. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda VV CAPELLE zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren op Sportpark ‘t Slot.

f. Maatregelen jegens spelers, coaches en/of overig personeel VV CAPELLE zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, coaches en overige werknemers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

g. Kenbaar maken beleid en maatregelen aan andere voetbalclubs VV CAPELLE zal aan de andere voetbalclubs kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie opdat kan worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking. Dit zal onder andere geschieden door het vermelden van dit protocol op de website van de club.

h. Samenwerking met stewards en politie In samenspraak met de stewardorganisatie en de politie is afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van VV CAPELLE. De club zal proactief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd van Sportpark ‘t Slot.

i. Aannamebeleid personeel VV CAPELLE zal beleid voeren met betrekking tot het aannemen van personeel ingevolge waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld. Vastgesteld op 18 oktober 2016 Versie 1

Bestuur vv Capelle
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!